Bio Century Green

  • Diệt hầu hết các loại nấm và côn trùng gây hại trong đất
  • Tiêu diệt các loại rầy mềm, tán thư, đạo ôn, các loại vi khuẩn và tuyến trùng ký sinh vào rễ cây.
  • Phân huỷ và cải tạo đất bị tồn dư các chất hoá học