Category Archives: Bài viết

Các aminio acid tổng hợp từ thực vật

– Thành phần chính: Gồm các Acid Amins & Peptids (Glycine, Proline & Hydroxypro-line, Glutamic & Gliyamine, Arginine, Serine, Phenylatanine, Cystine. Tryptophan, Aspartic, Tyrosine…) được trích ly tổng hợp từ thực vật. – Hiệu quả và lợi ích của Amino & Peptids: – Bổ sung hàm lượng các hợp cach61 thiết yếu cho cây trồng giúp tăng […]

Giải pháp về xử lý môi trường công nghiệp và thủy sản

– Khởi động hệ thống xử lý nước thải trong các bể sinh học – Khắc phục sự cố vi sinh học bị shock hoặc giảm hoạt tính – Rút ngắn thời gian thích nghi của vi sinh vật – Cải thiện hiệu quả xử lý của hệ thống mà không cần mở rộng diện tích xử lý […]