Green life 01

  • Kích kháng, tăng sức đề kháng cho cây trồng. Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh gây hại và điều kiện thời tiết bất lợi cho cây trồng.
  • Giảm tác hại gây bệnh chết nhanh, chết chậm, thối rễ, héo rũ trên cây do nấm bệnh và vi khuẩn gây hại:
    • Phytophthora sp.
    • Fusarium sp.
    • Rhizoctonia sp.
  • Hạn chế bệnh thán thư, nấm hồng, rỉ sắt, … trên cây.
  • Giảm sự tháo đốt và vàng lá.