Nano Bạc Đồng

 • Là công nghệ NANO với kích thước cực nhỏ có tác dụng đặc biệt hỗ trơ và phòng tránh các loại nấm Phytophthora sp., Pythium sp., Fusarium sp..
 • Phòng tránh các bệnh
  • Bệnh thối gốc, chết nhanh, chết chậm, thán thư, táo đỏ, đốm lá trên cây tiêu.
  • Bệnh thối cuống, thối trái, thối gốc, chảy nhựa, thối hoa trên cây sầu riêng.
  • Bệnh thối trái, rỉ sắt trên cà phê.
  • Bệnh đốm trắng , đốm nâu trên cây thanh long,
  • Bệnh vàng lá, thối rễ, thán thư, đốm rong, thối mốc xanh, thối đầu trái trên cây có múi.
  • Bệnh đốm bẩn, cháy vi khuẩn, đốm nâu, đốm septoric, thối quả, chết yếu, thối rễ trên chanh dây.
 • Hỗ trợ phòng tránh một số bệnh trên cây lúa, chè, bệnh thối gốc lở cổ rễ trên rau màu, bệnh đốm đen, đốm vàng, đốm nâu, khô lá, héo vàng, héo xanh, rỉ sắt trên hoa cúc.