Nấm ba màu

  • Tăng cường sức đề kháng cho cây trồng, giảm tác hại của các loài sâu bệnh trên các loại cây trồng
  • Tăng cường khả năng chống chịu của cây trồng đối với các loại sâu bênh như sâu tơ, sâu khoan, sâu xanh, sâu cuốn lá, …
  • Duy trì sự cân bằng hệ sinh thái có trong đất
  • Làm giảm sự sinh sản và phát triển của các loài sâu bệnh