Green Life 03

 • Phân giải các hợp lân khó tiêu thành dạng lân dễ tiêu cho cây trồng 
 • Tăng cường súc đề kháng cho cây
 • Giảm tác hại của các vi sinh vật gây bệnh cho cây như:
  • Rhizoctonia solani sp.
  • Fusarium sp.
  • Phytopthora sp.
  • Sclerotium sp.
  • Tuyến trùng gây bệnh vàng lá, thối rễ, héo rũ, chết nhanh và chết chậm trên cây trồng
 • Giúp bổ sung và tăng hàm lượng mùn, độ dinh dưỡng và độ phì của đất.
 • Gia tăng cường độ các vi sinh có lợi cho đất
 • Cải tạo đất , kích thích sự tăng trưởng và năng suất của cây trồng.