Green Life 04

  • Tạo mạng lưới vi sinh có lợi vây quanh bộ rễ để giảm tác hại của tuyến trùng.
  • Làm giảm sự sinh sản và phát triển của tuyến trùng
  • Tăng cường sức đề kháng, giảm tác hại của các loại vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng trong đất.
  • Giúp phân giải các hợp chất khó tiêu thành các hợp chất dễ tiêu cho cây trồng dễ dàng hấp thụ.