Phân Gà Vi Sinh ( FUTAMIX)

Sản phẩm HCVS GREEN LIFE ( FUTAMIX) được sản xuất theo Công nghệ Vi Sinh Nhật Bản Tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nguyên liệu chúng tôi sử dụng cho sản phẩm là phân gà đã được xử lý qua hệ thống thiết bị công nghệ ủ phân S-SERIES mới nhất hiện nay của các trang trại gà đẻ trứng.

Phân gà đã xử lý sẽ được đưa về nhà máy sản xuất phối trộn với phụ gia và bổ sung 8 chủng vi sinh vật có lợi gồm các chủng vi sinh vật do Green Life sản xuất:

Þ Bacillus spp: Phân giải lân, đạm, đường.

Þ Lactobacillus spp: Phân giải các chất đạm.

Þ Pseudomonas spp: Phân giải các chất lipid.

Þ Penicilium spp: Ức chế nấm gây bệnh cho cây trồng.

Þ Streptomyces spp: Men đối kháng tiêu diệt các loại nấm gây bệnh.

Þ Trichoderma spp: Cố định đạm và tiêu diệt một số loại nấm có hại.