Thanh Long sấy

Thanh Long sấy

Bằng công nghệ sấy hiện đại, thanh long canh tác theo hướng hữu cơ được sơ chế và sấy bằng công nghệ sấy hiện đại, giúp giữ lại hình dạng ban đầu, màu sắc và hương vị tự nhiên.

Liên kết nông dân tại Đà Lạt

Liên kết nông dân tại Đà Lạt

chương trình liên kết tạo chuỗi sản phẩm an toàn, có khả năng truy nguyên nguồn gốc

Nông sản bảo vệ sức khoẻ

Nông sản bảo vệ sức khoẻ

Nông sản được canh tác theo quy trình áp dụng công nghệ sinh học, không sử dụng thuốc hoá học vào quá trình canh tác, sản phẩm không có dư lượng nitrat, thuốc hoá học và vi sinh vật gây bệnh. Các sản phẩm được canh tác tại nhiều vùng khác nhau để đáp ứng sự sinh trưởng tự nhiên theo môi trường.