AMINO ACID-LY TRÍCH TỪ THỰC VẬT TỐT CHO CÂY TRỒNG

Thành phần chính: Gồm các Acid Amins & Peptids(Glycine, Proline & Hydroxyproline,

Glutamic & Glutamine, Arginine, Serine, Phenylalanine, Cystine, Tryptophan, Aspartic, Tyrosine…) được trích ly tổng hợp từ thực vật.

Hiệu quả và lợi ích của Amino Acid & Peptids:

  • Bổ sung hàm lượng các hợp chất thiết yếu cho cây trồng giúp cây tăng sức đề kháng với sâu bệnh, giúp tăng khả năng miễn dịch.
  • Giúp giảm lượng hóa học tồn dư trong cây trồng,
  • Giúp tạo đề kháng và giúp cải thiện quá trình tự phục hồi cây, tái tạo cho cây trồng già nua và kém phát triển.
  • Giúp cây giải độc với một số loại hóa chất, hạn chế tác hại của vô cơ và thuốc BVTV.
  • Giúp tạo diệp lục tố.
  • Giúp tạo ra các chất kích thích sinh trưởng tự nhiên cho cây.

Cách sử dụng: Pha 1 viên nén cho 200 lít nước, pha 1 viên nhộng cho 20 lít nước phun đều lên thân lá cho tất cả các loại cây trồng.